آخرین شماره


شماره 18 سال 9
پاییز - زمستان 1400
دانلود فایل

1 - کارایی صنعت گردشگری ایران و تحلیل آن در اقلیم های مختلف ( DOI : 0)
( مریم اسدپور کردی - حمید امیرنژاد - سیدهادی ناصری اوجاکی - سمیه شیرزادی لسکوکلایه )
2 - جایگاه گردشگری در کتاب های درسی دوره ابتدایی ( DOI : 0)
( ابراهیم صالحی عمران - میمنت عابدینی بلترک )
3 - تحلیل عوامل پیاده‌سازی گردشگری الکترونیک (مورد مطالعه: استان همدان) ( DOI : 0)
( عباس صادقی پوریانی - ابوالفضل تاج زاده نمین - علیرضا اسلامبولچی - منصور اسماعیل پور - علی اصغری صارم )
4 - طراحی مدل توسعة کارآفرینی گردشگری فرهنگی در شهر میراث جهانی یزد ( DOI : 0)
( مهدی باصولی - سید سعید هاشمی - محمد حسین ایمانی خوشخو - سید حبیب‌الله میرغفوری )
5 - شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر در افزایش مشارکت اجتماعی جامعه میزبان در حفاظت از میراث جهانی یونسکو (مورد مطالعه: میراث جهانی استان یزد) ( DOI : 0)
( علی اصغر شالبافیان - فاطمه خزائی - مریم عبدلی - نگار رجبی )
6 - تأثیرات فعالیت های خرابکارانه گردشگران در محیط های روستایی بر روحیه گردشگرپذیری و تاب آوری مردم محلی (روستاهای گردشگری شهرستان نیشابور) ( DOI : 0)
( حمدالله سجاسی قیداری - زهرا رجایی - اسما بذری کشتان )
7 - نگاشت شناختی مؤلفه های ایجاد شهر مردم محور و نقش آن در توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شهر یزد) ( DOI : 0)
( حامد فلاح تفتی - سعیده درخش - وحیده حکمت )
8 - تأثیر گردشگری اجتماع- محور بر توسعه جوامع روستایی از دیدگاه جامعه محلی مورد مطالعه: روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوه ( DOI : 0)
( بهروز بادکو )
9 - رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت، وفاداری و اعتماد مشتری، در هتل های انقلاب و لاله شهر تهران ( DOI : 0)
( جعفر بهاری - شهلا بهاری )
10 - گام‌های توسعه گردشگری فرهنگی در روستاهای استان لرستان ( DOI : 0)
( زینب اسدپوریان - یاسر محمدی - مهدی رحیمیان )