• صفحه اصلی
  • ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش هتلداری (رویکرد تلفیقی عاملیت‌گرایی و منبع‌محوری)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله