• صفحه اصلی
  • شناسایی و اولویت­بندی ابعاد کیفیت تجربه گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991225272678 بازدید : 7817 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی