اخبار نشریه

نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری در شبکه اجتماعی لینکدین

صفحه  نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری در شبکه اجتماعی لینکدین ایجاد شد.

 

نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری را در شبکه اجتماعی لینکداین را می توانید از طریق لینک زیر دنبال کنید:

https://www.linkedin.com/company/biannual-journal-of-social-studies-in-tourism

 

 

سایت نشریه:
http://journalitor.ir/