اخبار نشریه

لینک صفحه نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری در شبکه آکادمیا

صفحه  نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری در شبکه آکادمیا ایجاد شد.

 

نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری را در شبکه اجتماعی لینکداین را می توانید از طریق لینک زیر دنبال کنید:

 

https://independent.academia.edu/mrseghbali

 

 

سایت نشریه:
http://journalitor.ir/