• صفحه اصلی
  • رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت، وفاداری و اعتماد مشتری، در هتل های انقلاب و لاله شهر تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000706274844 بازدید : 2257 صفحه: 0 - 0

10.52547/journalitor.36165.9.18.0

نوع مقاله: پژوهشی