• صفحه اصلی
  • مطالعه‌ مردم نگارانه‌‌ انگیزه‌ گردشگران از سفر تفریحی به استان مازندران از دریچه نظریه مناسک گذار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980813193278 بازدید : 642 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط