• صفحه اصلی
  • اثرات گسترش طبیعت‌گردی بر شبکه روابط اجتماعی میان ساکنان روستا (مورد مطالعه: روستای طبل/جزیره قشم)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139510061155274333 بازدید : 3177 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی