• صفحه اصلی
  • تأثیر فعالیت¬های مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری با رویکرد چند سطحی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000424274241 بازدید : 1326 صفحه: 1 - 28

10.52547/journalitor.36121.11.21.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط