• صفحه اصلی
  • تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار کارکنان با محیط‌ زیست (مورد مطالعه: هتل¬ها و رستوران¬های شهر بیجار)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122436281 بازدید : 1513 صفحه: 303 - 334

10.52547/journalitor.36281.10.19.303

نوع مقاله: پژوهشی