• صفحه اصلی
  • تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر تاب‌آوری سازمانی در دوران شیوع کووید-19 (مطالعه موردی: هتل‌های شهر مشهد)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122436276 بازدید : 481 صفحه: 167 - 194

نوع مقاله: پژوهشی