• صفحه اصلی
  • طراحی مدل كيفي ارتباطات یکپارچه‏ی بازاریابی در دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14001223285360 بازدید : 1705 صفحه: 0 - 0

10.52547/journalitor.36269.10.19.0

نوع مقاله: پژوهشی