• صفحه اصلی
  • تأثیر فعالیت¬های مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری با رویکرد چند سطحی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000424274241 بازدید : 764 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط