• صفحه اصلی
  • ارائه مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی (با تأکید بر اقامتگاه های بوم گردی روستاهای هدف گردشگری استان خراسان رضوی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14001015275186 بازدید : 1186 صفحه: 169 - 194

10.52547/journalitor.36239.11.21.169

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط