• صفحه اصلی
  • مکان یابی دهکدۀ گردشگری در ساحل دریاچۀ زریوار با بهره گیری از تکنیک های AHP و GIS

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950819101203896 بازدید : 3326 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی