• صفحه اصلی
  • طراحی مدل عوامل راهبردی مؤثر بر جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری با استفاده از رویکرد آمیخته

اشتراک گذاری

آدرس مقاله