• صفحه اصلی
  • ارائه مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی (با تأکید بر اقامتگاه¬های بوم¬گردی روستاهای هدف گردشگری استان خراسان رضوی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14001015275186 بازدید : 572 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط