• صفحه اصلی
  • تبیین مؤلفه¬های اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر گردشگری خلاق از دیدگاه گردشگران (محور زاینده¬رود اصفهان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000914275083 بازدید : 602 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط