مقاله


کد مقاله : 14000706274836

عنوان مقاله : کارایی صنعت گردشگری ایران و تحلیل آن در اقلیم های مختلف

نشریه شماره : 18 فصل پاییز - زمستان 1400

مشاهده شده : 351

فایل های مقاله : 729 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم اسدپور کردی asadpoor77@gmail.com مربی دانشجوی دکترا
2 حمید امیرنژاد hamidamirnejad@yahoo.com دانشیار دکترا
3 سیدهادی ناصری اوجاکی nasseri@umz.ac.ir دانشیار دکترا
4 سمیه شیرزادی لسکوکلایه s.shirzadi@sanru.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

گردشگری به¬عنوان یک صنعت خدماتی نقش مهمی در توسعه¬ی بسیاری از کشورها ایفا می¬کند و در سال¬های اخیر به¬ طور قابل-توجهی گسترش یافته است. این صنعت در کشور ایران که دارای سرزمینی چهار فصل و جاذبه¬های متنوع و منحصر به¬فرد تاریخی، مذهبی، فرهنگی، طبیعی و غیره است، از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور در این مطالعه به بررسی کارایی صنعت گردشگری ایران با استفاده از اطلاعات گردشگری 31 استان کشور طی سال¬های 1390 الی 1396 و با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده¬های فازی (FDEA) پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که استان¬¬های اردبیل، تهران، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان در تمامی سال¬های مورد بررسی، دارای کارایی واحد بودند و متوسط کارایی استان¬ها که به¬عنوان معیاری برای کارایی صنعت گردشگری کشور در نظر گرفته شده، طی دوره هفت ساله¬ی مطالعه در محدوده کارایی متوسط بوده است. همچنین تحلیل کارایی صنعت گردشگری در اقلیم¬های مختلف کشور نیز نشان داد که در بین چهار اقلیم معتدل و مرطوب، سرد و کوهستانی، گرم و خشگ و گرم و مرطوب، بالاترین و پایین¬ترین کارایی به¬ترتیب مربوط با اقلیم معتدل و مرطوب و اقلیم گرم و خشک می¬باشد. با توجه به نتایج حاصل پیشنهاد می¬شود با تسهیل زیرساخت¬های حمل و نقل و فراهم آوردن اماکن رفاهی در استان¬های با کارایی پایین، از قابلیت¬ها و پتانسل¬های این استان¬ها در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور استفاده شود.