مقاله


کد مقاله : 14000706274845

عنوان مقاله : گام‌های توسعه گردشگری فرهنگی در روستاهای استان لرستان

نشریه شماره : 18 فصل پاییز - زمستان 1400

مشاهده شده : 279

فایل های مقاله : 881 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زینب اسدپوریان zeinab.asadporiuan24@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 یاسر محمدی y.mohammadi@basu.ac.ir استادیار دکترا
3 مهدی رحیمیان Rahimian.m@lu.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ‏تعیین اولویت گام‏های توسعه گردشگری فرهنگی در روستاهای استان لرستان به روش کیفی-کمی و با رویکرد اکتشافی انجام شد. در مرحله اول جهت شناسایی گام‏های توسعه گردشگری فرهنگی 19 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گردشگری فرهنگی انجام و با بهره‏گیری از روش تئوری زمینه‏ای و انواع کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 33 راهکار در قالب چهار گام اصلی شناسایی شدند. در مرحله دوم، طی دو مرحله جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان و تعیین اولویت گام‏های شناسایی شده از طریق فرایند فازی‏زدایی، از تکنیک دلفی-فازی استفاده شد. نتایج نشان داد که راهکارهای شناسایی‌شده توسعه گردشگری فرهنگی در استان لرستان را می‏توان در چهار گام «آموزش و نوآوری»، «کالبدی-زیرساختی»، «حمایتی-نهادی» و «فرهنگی-تبلیغاتی» طبقه‌بندی نمود و با توجه به اینکه اختلاف میانگین فازی‏زدایی شده نظر خبرگان در دو مرحله کمتر از 25/0 بود، همه راهکارهای شناسایی شده از اعتبار لازم برخوردار بودند. همچنین نتایج نشان داد که از بین گام¬های شناسایی شده، اولین و مهمترین گام توسعه گردشگری، گام آموزش و نوآوری است. سایر گام¬ها به ترتیب اولویت عبارت از کالبدی-زیرساختی، حمایتی-نهادی و فرهنگی- تبلیغاتی هستند. مهم‏ترین راهکارها در هر گام نیز به ترتیب عبارت از راهکارهای اطلاع‏رسانی و تبلیغات در خصوص روستاهای گردشگری، شناسایی روستاهای دارای قابلیت گردشگری، راهکار ارائه تسهیلات بانکی جهت توسعه فعالیت‏های گردشگری به روستاییان و توجه بیشتر و ساخت المان‏های فرهنگی و معماری¬های خاص روستایی بودند.